Blog

Ray og Gunnar pensjoneres

Søndag 13. juni ble Ray Svanberg og Gunnar Bradley takket for lang og tro tjeneste som prester i Metodistkirken Norge og de fikk begge sine pensjonistnåler som Marit Nordby delte ut. Dette skulle ha skjedd i fjor, men pga pandemien er dette blitt utsatt til nå. Marit Nordby representerte Metodistkirken Norge hos oss i Tistedal denne søndagen.
Gunnar Bradely var også bedt om å holde en kallspreken til årskonferansen i fjor, men den ble holdt i Tistedal nå på søndag 13. juni og ble filmet slik at den kan vises på det digitale Årsmøtet som finner sted 18-20. juni 2021.

Her kan du se møtet i sin helhet.

Preken for Treenighetssøndag

Her kan du laste ned eller lese preken for søndag 30. mai 2021.

Å vokse i Ånden resulterer i å tjene Gud. Lukas 10,21-24 Innledning

Det er gleden for hver av foreldrene å se barna sine vokse og bli ansvarlige. Det er også givende for lærerne når de ser elevene vokse opp til å bli ansvarlige mennesker i samfunnet. Både foreldre og lærere gir den nødvendige støtten til at barna kan vokse fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. I vekstprosessen får barnet oppgaver å utføre. Foreldrene og lærerne vurderer prestasjonene og korrigerer eller kommenterer der det er nødvendig.

Jesus jublet i Den hellige ånd.

Teksten vi leste i dag kommer etter teksten der de 72 disiplene kom glade tilbake fra tjenesten. Jesus hadde sendt dem til hver by og hvert sted han selv ville besøke. De kom tilbake med en seiersrapport: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn» (Lukas 10,17).

Dagens tekst begynner med at Jesus glede seg i Den hellige ånd. Hvorfor gledet Jesus seg? Jesus priste Gud for at han åpenbarte sin identitet til umyndige små, som var skjult for vise og forstandige. «Umyndige små» betyr ikke nødvendigvis barn, men kan symbolsk bety at en ikke har lært det, eller har hatt spesielle egenskaper for å lære seg det. Da Jesus kalte hver av dem, hadde han et formål å gjøre dem til å bli disipler. Mens de var sammen med Ham, forsto de ikke identiteten hans. Men når de gikk på praksis alene og brukte navnet Jesus, åpenbarte Gud kraften som var i Jesu navn. Hva om de ikke hadde prøvetjenesten? For at vi skal vokse i Ånden og tjene Gud, må vi være villige til å prøve ut det vi har lært av Jesus. Gud vil åpenbare sin kraft mens vi er i tjenesten hans.

Det er også mulig at Jesus gledet seg over seiersrapporten. Sannsynligvis følte Jesus at han hadde oppnådd sin hensikt ved å forme disipler som skulle dele hans tjeneste. Som forelder eller lærer forbereder Jesus og sender oss til sin tjeneste i Den hellige ånds kraft. Han gleder seg når vi kommer tilbake og gir ham rapportene om det vi opplevde. Det trenger ikke alltid å være bra. Gud vet at han har sendt oss inn i en utfordrende verden. Imidlertid vet han også at han har gitt oss sin autoritet.

Gud har skjult dette for vise og forstandige

Jesus er ikke nødvendigvis imot læring og kunnskap, men hovedpoenget her at det er mulig for alle mennesker å forstå den grunnleggende kunnskapen om Jesus når den blir åpenbart. Disiplenes innsikt om Jesu identitet var ikke et resultat av studiet eller opplæringen av spesielle egenskaper. Det var Gud selv som åpenbarte for dem. De hadde sett at bare Gud kunne gjøre noe av det Jesus gjorde. Imidlertid hadde de ikke helt forstått hvem Jesus var. De skjønte ikke at det ikke er noe skille mellom Gud Faderen og Jesus, Guds Sønn. Det faktum at Jesus jublet i Den hellige ånd oppfyller treenigheten. Gud Fader var i Jesus. Jesus var i Den Hellige Ånd og Den Hellige Ånd er i Jesus. Alle tre er ett, Gud Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. Når vi tar imot Jesus som vår frelser, har vi mottatt Treenigheten. Nå starter vi treenighetstiden, som er en veksttid. Gud er klar til å åpenbare seg selv og sin makt gjennom vår tjeneste. Gud vil også bruke oss til å tjene andre, som han brukte den barmhjertige

samaritan. La oss be og være klar til å tjene Gud og være villige til å prøve ut nye ting.

mulig at tanken og fornuften kan stå i veien for at vi kan ta dette til oss. Husk at Gud kan bruke

Det er

oss akkurat som vi er.

Sammendrag

  • Gud forventer at vi skal tjene ham
  • Det lønner seg å være villig til å prøve ting
  • Gud kan åpenbare seg for alle mennesker uavhengig av deres integritet

Preken 1. pinsedag

Endelig kunne vi avholde gudstjeneste i kirken igjen og det var noen få samlet til pinsegudstjeneste. Som vanlig kommer vi til å legge ut pastorens prekener og her er det for 1. pinsedag.

GUDS TROFASTHET I LIVENE VÅRE
Prekentekst
Johannes 14, 15-21 Lesetekster 1.Mosebok 1,1-5 Ap. gj. 2,1-11 Innledning

I hverdagen gir vi løfter til våre partnere, barn, venner, arbeidskamerater, Gud osv. Vi håper alltid å holde løftene til slutt. Dessverre, noen ganger møter vi utfordringer eller gjennom våre menneskelige svakheter klarer vi ikke å oppfylle dem. Trofasthet defineres som å være lojal, pålitelig, standhaftig og urokkelig. Trofasthet er en av Guds egenskaper. I dag skal vi diskutere Guds trofasthet fra tekstene vi har lest.

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.

Jesus hadde en samtale med disiplene etter det siste måltidet, den samme natten som han senere ble tatt til fange for å bli korsfestet. Blant annet i samtalen, forberedte Jesus disiplene sine på at han snart skulle gå fra dem. De må ha vært urolige og triste over at han ville gå fra dem. De hadde etablert et sterkt forhold til sin herre og vandret med ham hver dag. Da de nesten druknet i havet, var Jesus til stede for å berolige stormen. Hvordan skulle livet være uten Jesus? På dette tidspunktet ga Jesus et løfte til disiplene om Den hellige ånds komme, advokaten som alltid skulle være med dem. Dette må ha vært en trøst for disiplene, særlig senere, etter at Jesus ble tatt til himmelen og disiplene mottok Den hellige ånd.

I 1Mosebok leser vi at Guds Ånd var til stede under skapelsen. Gud skapte i sin treenighet mann og kvinne i sitt bilde og likhet og etablerte et forhold til dem som sine barn. Mannen og kvinnen adlød ikke Gud sine bud og mistet det vakre forholdet. Gud fulgte dem opp for å gjenopprette forholdet til dem. Han ville ikke at de skulle være som foreldreløse barn, han ønsket å gi omsorg til dem. Vi leser hvordan Gud startet et forhold til Abraham og vandret med ham. Senere gjennom Jakob valgte Gud israelittene til å være hans barn. Guds nærvær var med israelittene under hele reisen, omtrent 40 år i ørkenen. De opplevde sult, sykdom, fiender og var ofte ulydige mot Gud og tilbad avguder. Gud straffet dem ved noen anledninger fordi han elsket dem som sine barn, men han forsømte dem aldri. Han fortsatte å følge dem, sørge for dem og å gjenopprette sitt forhold til dem.

Disse eksemplene avslører for oss mye om Guds trofasthet mot menneskeheten. Gud skapte alle mennesker for at vi skulle være hans barn, han er vår far. Han har et stort hjerte, hver av oss har en spesiell plass i hans hjerte. Han kjenner oss ved navnene våre, elsker oss og bryr seg om oss. I nåværende verden velger folk å forsømme Gud, noen prøver å bevise at det ikke er noen Gud. Men Gud er trofast, og gang på gang, velger han å følge opp barna sine og bringe dem tilbake. Selv som kristne kommer vi noen ganger på avveie og adlyder Guds bud bevisst eller uvitende. Noen ganger kan Gud straffe oss for å rette på oss fordi han elsker oss, men han forlater oss aldri fordi han er trofast.

Synd ødelegger menneskers sinn og får dem til å være ulydige mot Gud. Gud la en god plan for å redde menneskeheten fra synd gjennom Jesus Kristus. Når vi aksepterer og mottar Jesu i våre liv, bor Jesus i oss og vi bor i ham. I vår kristne vandring med Gud føler vi imidlertid noen ganger som Jesus har forlatt oss. Det kan skje når vi er syke eller en i familien er syk, har mistet en jobb eller står overfor andre utfordringer. Vi føler en tomhet i vårt åndelige liv, vi føler oss som foreldreløse, vi føler oss avvist og tapt. Det er i en tid som denne at Jesu ord til disiplene igjen kan være relevante for oss. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Den hellige ånds komme forsikrer oss om at Gud alltid er med oss, og aldri forlater oss. Den hellige ånd er vår rådgiver, vår advokat. Han lærer, veileder og leder oss til å leve et liv som er behagelig for Gud, uansett hva vi gjennomgår.

Søndag før Pinsedag

Søndagens andakt fra pastor Beatrice Johansson.

Søndag før pinsedag

ET NYTT LIV STYRT AV GUD

Prekentekst Apostlenes gjerninger 26, 1-3 20-29 Lesetekster Åp 21, 22 -27 Joh 3,16 -21
Innledning.
Mørke og natt er mest kjent som vanskelige øyeblikk med utfordringer, smerte eller tap i våre
liv. Imidlertid er ikke alle mørke øyeblikk helt negative, uten noe positivt. Når vi opplever
mørke og vanskeligheter i livet, kan det faktisk være en livsendrende opplevelse for oss eller
andre rundt oss. Mørke kan endre våre perspektiver, gjøre oss sterkere og endre eller gjøre
målene våre tydeligere.
Paulus er en berømt apostel gjennom sine brev og misjonsreiser. Teksten i dag handler om
Paulus forsvar foran kong Agrippa. Paulus hadde kommet tilbake til Jerusalem etter å ha
fullført sin tredje misjonsreise. Han ble beskyldt for å lære alle overalt slikt som er imot
jødenes lov. Til forsvar forklarer han livet sitt før og etter opplevelsen med Jesus. Han utvider
også målet med sitt oppdrag som han mottok fra Jesus, og hvordan han til enhver tid holdt
det. I dagens preken vil jeg gjerne lage en oversikt over Paulus liv og tjeneste som inkluderer
fengsel blant andre vanskeligheter. Hva lærer vi av Paulus’ liv og tjeneste for Gud?
La Gud forme dine mål i livet.
Historien om apostelen Paulus sin opplevelse med Jesus er fascinerende. Paulus, som var
kjent som Saul før opplevelsen, hadde som mål og et oppdrag å forfølge alle kristne. Kristne
ble forfulgt for å motvirke og hindre at deres nye religion spredde seg raskt, spesielt etter
Jesu oppstandelse. Etter denne sterke opplevelsen med Jesus fikk Paulus lys fra Gud og et
nytt mål i livet, å forkynne det gode budskap for hedningefolk og konger og for Israels folk
(Apg 9,15). Paulus ble sterk og lidenskapelig opptatt av sitt nye mål. Han er faktisk den
største misjonæren vi leser om i bibelsk tid. Han startet kirker og hus felleskap som kan ha
blitt til kirker senere. Under misjonsreiser skrev Paulus mange brev, noen ganger mens han
var i fengsel.
En av de fremragende tingene ved Paulus er måten han lyttet til Gud og ble ledet av Den
hellige ånd. I Antiokia, for eksempel, mens de troende ba og faste, åpenbarte den hellige ånd
for dem at Paulus og Barnabas skulle tas ut for den oppgaven Gud hadde kalt dem til. Dette
resulterte i Paulus sin første misjonsreise med Barnabas. Da nevner Paulus ofte Den hellige
ånds veiledning på sine reiser. Bønn var også en kilde til kraft og styrke som hjalp Paulus og
hans følgesvenner til å utføre sitt oppdrag og oppfylle sine mål.
I hverdagen har vi mål og beslutninger vi støtter og kjemper for. Enten er de våre mål for
livet, eller så er de store avgjørelser i våre liv, familier, jobber, kirker og så videre. Hvor mye
lar vi Gud forme disse målene eller beslutningene? Hvor mye påvirker bønn våre daglige
avgjørelser og mål i de forskjellige områdene av livet vårt? Lytter vi virkelig til Den hellige ånd
for å lede våre skritt, eller lar vi bare tankesett, følelser og andre påvirkninger lede oss?
Reisen er ikke alltid jevn, men ros Gud til enhver tid.
Da Paulus begynte med sitt nye mål om å forkynne om Kristus i synagogene i Damaskus, ble
han møtt med mistenksomhet og motstand på grunn av sin fortid. Senere i sine oppdrag sto
Paulus alltid overfor faren for å bli drept nesten i alle byer, spesielt av sine jødekolleger som
protesterte mot hans nye mål og oppdrag. Ved flere anledninger ble Paulus fengslet, noen
ganger i flere år, men han var ikke skyldig i anklagene. En gang ble Paulus og Silas banket
hardt og kastet i fengsel i Filippi. Paulus hadde drevet ut en ånd fra en slavejente som ble
brukt av sine herrer til å tjene penger.
Denne mørke smertefulle natten hindret imidlertid ikke Paulus og Silas i å prise Gud og gjøre
Kristus kjent. De ble en kilde til håp for de andre fangene, som lyttet til dem da de sang og
priste Gud. Gud hørte deres bønner, alle dørene til fengselet ble åpnet på en gang, og
lenkene falt av fangene. Gjennom denne hendelsen ga Gud Paulus og Silas muligheten til å
gjøre Kristus kjent for fangevokteren og hans familie. Om morgenen ble Paulus og Silas løslatt
fra fengsel.
Vi har også opplevd mørke smertefulle netter i livet mange ganger. Corona tid er blant andre
utfordringer i de mørke øyeblikkene vi opplever nå. Det er ikke lett å stå på mens vi står
overfor utfordringer. Historien om Paulus hjelper oss å se at det er mulig at noe godt kommer
fra våre mørke opplevelser så lenge vi holder oss til målene som er formet av Gud i våre liv.
Stå på, gi aldri opp målene dine. I alle sine utfordringer og mørke øyeblikk forble Paulus på
løp, han sluttet ikke før han avsluttet løpet. «Men for meg er ikke liv eller død verdt å
snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om
evangeliet om Guds nåde» (Apg 20,24).

Andakt for søndag 9. mai 2021

Her kan du laste ned eller lese pastor Beatrice Johansson sin andakt for søndag 9. mai. Denne søndagen skulle menigheten hatt en utflukt, men det er jo avlyst pga pandemien.

Andakt for menighetstur søndag

Innledning

Denne søndagen skulle være en dag for menighetstur. Dette skjedde imidlertid ikke, men kanskje vi kan ta en liten reise inn i livene våre. Som mange uttrykker, er livet en reise med opp- og nedturer. I både vårt fysiske og åndelige liv har vi gått gjennom forskjellige kapitler med forskjellige opplevelser. Noen av kapitlene er spennende, men noen er deprimerende. Kanskje det hjelper denne søndagen å stoppe, ta en penn og papir og markere milepælene i livet ditt.

En reise

Livet er som en reise, Tatt i tog
Med et par reisende, Ved hver vindusrute.
Jeg kan sitte ved siden av deg, Hele reisen gjennom, Eller jeg kan sitte et annet sted, Aldri å kjenne deg.
Men hvis skjebnen skulle gjøre meg, Å sitte ved din side, La oss være hyggelige reisende; Det er så kort tur. Dikter: Dr. M. Coleman Harris
Min reise

Start med året du ble født, det var et flott landemerke. Så kan du skrive eller tenke på årene som store hendelser skjedde i livet ditt. For eksempel når du begynte eller fullførte et eller annet utdanningsnivå. Noen utfordringer du har hatt og spennende øyeblikk. Hvis det er en positiv hendelse, merker du året høyere på papiret. Hvis du hadde en negativ hendelse, vil du markere året på undersiden. På slutten av å markere årene med forskjellige hendelser, prøv å bli med prikkene for å lage en graf som viser din livsreise. Det blir en kurve med opp- og nedturer som viser din livsreise til nå, noe du kan reflektere over når du tenker på tekstene for i dag.

Det er mange eksempler i Bibelen der vi kan tegne en graf for å vise hvordan livet deres var. Jeg tenker på mennesker som Abraham, Sarah, Jona, Josef, Daniel, Rebecca, Rakel, Peter, Paul. Kanskje du kan velge å knytte livet ditt til en av disse bibelfigurene eller en annen som ikke er oppført her. Hvordan har du klart å overvinne utfordringer, spesielt når du var på ditt lave punkt i din livsreise? Hva lærte du da du gikk gjennom de tøffe og gode tidene?

Josefs livsreise 1 Mosebok 37

Historien om Josef er en av de livsreisene som hadde mange vendinger, både gode og tøffe opplevelser. Kapittel 37 er en begynnelse på reisen som strekker seg frem til kapittel 50 da Jakob, faren til Josef døde. Noen av milepælene i Josefs livsreise inkluderte:

1. Han var Jakobs favoritt sønn.
2. Hans sjalu brødre solgte ham som slave til Egypt.

3. Potifar kjøpte Josef, satte ham til å styre sitt hus og lot ham ta hånd om alt han eide.
4. Kona til Potifar anklager ham opp etter å ha prøvd å forføre ham. Han ble kastet i fengsel. 5. Han tolket kongens drøm og ble forfremmet til å være statsminister i Egypt.
6. Han gråt da han møtte brødrene sine i Egypt etter 20 år.
7. Han tilgav brødrene sine for alt de hadde gjort, og han priste Gud.

I likhet med Josef har hver og en av oss milepæler i livet som minner oss om Guds trofasthet. Hvordan forbereder vi oss, og hva skal vi gjøre for å lykkes i reisen i vårt daglige liv? Vennligst se videoen nedenfor hvis du har internett. Videoen viser noen av kjendisene i Norge på tur til Lofoten. https://youtu.be/u_cuQUzby5w

Vi kan lære noe fra denne videoen

• Vi bør forberede oss på vår daglige reise. Tren for din fysiske helse og be om åndelig helse som forberedelse til livsreiser.

• Omgi deg med mennesker som kan støtte deg på reisen, og vær hyggelige mot hverandre. • Noen ganger kan fokus på utfordringene rundt deg skremme deg, fokuser på målet ditt.
• Gled deg over de små og store prestasjonene du gjør, de vil oppmuntre deg til å være sterk. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med deg!

Tale for søndag 2. mai 2021

Her kommer pastor Beatrice sin tale for søndag 2. mai 2021.

5 søndag i påsketiden
Prekentekst Lukas 13, 18-21 Lesetekster 1 Kong 17,8-16 Rom 12,1-3 GUDS RIKE STARTER HER OG NÅ.
Innledning

I sin lære brukte Jesus lignelser. Han brukte for det meste vanlige ting som var kjent for å forklare det ukjente. Lignelser hadde ikke direkte betydninger, derfor trengte lytterne å tenke dypere. Noen ganger forklarte Jesus lignelsen for at disiplene skulle forstå, for eksempel lignelsen om såmannen. I forkynnelsen i dag bruker Jesus to eksempler: sennepsfrøet og gjæren for å forklare naturen, veksten og arbeidsmåten til Guds rike. I motsetning til i andre eksempler i Bibelen der surdeig brukes til å symbolisere urenhet eller hykleri, brukes surdeig i denne lignelsen i dag for å illustrere positiv og stor innflytelse.

1. Guds rike er likevel større enn vi kan forstå.

Jesu fødsel og tjeneste avslører mye om Guds rike. Maria Jesu mor var verken unik eller betydelig. Jesus ble født i Betlehem på et lite sted, i en krybbe. Engelen kunngjorde Jesu fødsel til hyrdene, de hadde ikke høy status i samfunnet. Jesus vokste opp i Nasaret der ingen ville forvente at en konge skulle komme fra. Kan noe godt komme fra Nasaret, spurte Philip. Hovedpoenget her er at Jesus ikke ble introdusert på en fantastisk måte, men likevel var han større enn folk forsto. Jesus er en del av treenigheten og en del av Guds riket. Han var og er fremdeles en «Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evige far, Fredsfyrste som kom for å etablere Guds rike på jorden» (Jesaja 9: 6-7).

I hans tjeneste ble Guds kraft åpenbart i Jesu gjerninger. I en by som ble kalt Kapernaum utførte Jesus mirakler og underverk og de lot ham ikke forlate stedet. I sitt svar understreket imidlertid Jesus overfor dem at hans oppdrag ikke bare var for en by, men for alle mennesker. «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» (Luk 4,48). Dette viser oss tydelig at Jesus kom til jorden for å gjøre Guds rike kjent. Jesus lærte om Guds rike i synagogene, templene og til folkemengdene som fulgte ham. Han gikk ut for å møte menneskets behov. Han mettet de sultne, helbredet de syke, dro til Lasarus hjem og gråt sammen med familien og vennene. Han samhandlet med lavklassen og de uverdige i samfunnet og spiste med syndere. Han tilgav syndere og omfavnet de håpløse. Hans tjeneste var en åpenbaring av Guds rikes natur, modus og utvidelse. Misjonen hans startet i det små, men utvidet seg til hele verden.

2. Guds rike er i oss og former vårt daglige liv.

Å bli kristen er et bevisst valg vi tar, å miste vår gamle identitet og få en ny identitet i Kristus. Å si ja til å bli en disippel av Jesus er en ydmyk begynnelse, selv når vi noen ganger ikke forstår mye av hva det betyr. Når vi blir kristne, lar vi Kristus leve i oss og påvirke livene våre til det han vil at vi skal være. Dette betyr ikke at han manipulerer oss som dukker. Det betyr at vi blir forvandlet til nye vesener gjennom tro. Guds rike fungerer i oss og forvandler oss til nye vesener. Når vi lever daglig i fellesskap med Kristus, blir vi forsonet med ham i ånden og blir mer lik ham. Paulus sier, «den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» Han sender oss også til å være en del av forsonings oppdraget han har utført for oss (2. Kor 5, 17-20).

Mange av oss forholder oss til det faktum at når vi tror på Gud, gjør vår tro en forskjell i vårt daglige liv og våre beslutninger. Tro på Gud kan sammenlignes med gjær i oss, noe som kan påvirke livene våre positivt for å skape positiv forandring i oss. Denne troen produserer også frukt som strekker seg utad til de vi omgås. Det er en inn- og utadgående innflytelse og vekst av Guds rike i oss. Tro sees ikke på

utsiden, men gjerningene avslører hva som er inni. Transformasjonen som skjer inn vil bli avslørt til utsiden gjennom våre liv.

3.Gud sender oss ut for å åpenbare sitt rike for de andre.

Som et sennepsfrø som vokser til fordel for fugler og gir skygge blant andre fordeler, vi vår tro vokse og være nyttig for andre folk. I forrige uke hadde vi en inspirerende digital landssamling for prester og diakoner. I et av temaene, «kirke på nye måter», ble det lagt vekt på at Gud sender oss ut for å være kirke i samfunnene våre. På metodistkirken Facebook side stå det; Tør vi ta Jesus på ordet? Han sa «gå ut» ikke «kom inn.» I likhet med Jesus, bør vi finne måter å bevege oss utenfor de fire veggene i kirkebygningene og gå ut for å møte mennesker der de er. Vi bør benytte oss av å bli brukt av Gud til å utvide hans rike. Jesus lærte disiplene sine å be til Gud: «La riket ditt komme, la vilje din kje …» Det var viktig for Jesus å lære disiplene å be Gud daglig om at hans rike skulle bli åpenbart gjennom dem. For meg er bønn en måte vi holder kontakten med Gud på. Det er avgjørende at vi holder kontakten og er i nært fellesskap med Gud fordi han jobber gjennom oss. Han leder oss til tjeneste. Når vi tilgir de som gjør urett mot oss, elsker de som er forsømte, viser barmhjertighet mot en fremmed, utvider Gud sitt rike gjennom oss.

Denne uken delte noen en lenke til et webinar organisert av Norges Kristne Råd. Temaet var, «Kirken som samfunnsbyggende styrke». Det var klart at oppdraget for å redde verden tilhører Gud, «Missio Dei» som betyr Guds misjon. Imidlertid er Gud en sendende Gud, og kirken eksisterer som et middel for Gud å nå ut og frelse sitt folk. Gud sendte Moses for å frelse israelittene. Han sendte Jesus til verden, og Jesus sender oss. Gud bruker kirken til å bygge og utvide sitt rike her og nå. Kirken må være til stede i samfunnet som en byggende makt. Han sender oss for å spre nyheten om at folk kan tro på ham. Gjennom diakoni når kirken ut til de fattige, syke, ensomme, forsømte i samfunnet. Du og jeg er kirken, la oss gå ut og tjene Gud. Her er lenken til webinar, trykk på linken for å høre.

https://norgeskristnerad.no/2021/04/23/webinar-kirken-som-samfunnsbyggende-kraft/