Ny pastor i menigheten

Høsten 2020 startet vi opp med en ny pastor i menigheten. Hun heter Beatrice Johansson og kommer fra Kenya hvor hun ble utdannet prest og jobbet 8 år som prest i forskjellige metodistkirker der nede. Under videreutdanning på MF i Oslo ble hun gift med en svensk mann og har fått sitt etternavn fra ham. Dette medførte at hun ble boende i Norge hvor også mannen bor.
Hun er ansatt i 50% i Tistedal og pendler fra Oslo. Det har vært en aktiv høst til tross for omstendighetene og Beatrice er med på det som skjer i menigheten av barnearbeid, ungdomsarbeid og søndagens møter.

Gudstjenestene starter igjen

I henhold til nye regler er det åpnet for gradvis å komme tilbake til et mere normalt levemønster igjen. Det er nå lov til å ha offentlige samlinger så lenge antallet ikke overstiger 50 personer og man kan opprettholde god avstand mellom personene.
Av den grunn igjen har vi den gleden av å innby til gudstjeneste i Metodistkirken i Tistedal søndag 24. mai kl. 11:00

Søndag 24 feb 2019

Pastor Ray Svanberg taler over temaet Bønn. Koret er også med og synger i gudstjenesten.

Noen beskrivelser av hva bønn kan være:

  1. Bøye kne Ef. 3,14
  2. Oppløfte øynene Sal. 121.1/123.1
  3. Oppløfte sjelen Sal. 25.1
  4. Oppløfte hjertet Klag. 3.41
  5. Utøse hjertet Sal. 62.9
  6. Rope til Gud Sal. 27.7
  7. Tre fram for Gud Hebr. 10.22
  8. Søke Herrens åsyn. Sal. 27.8