Søndag 24 feb 2019

Pastor Ray Svanberg taler over temaet Bønn. Koret er også med og synger i gudstjenesten.

Noen beskrivelser av hva bønn kan være:

  1. Bøye kne Ef. 3,14
  2. Oppløfte øynene Sal. 121.1/123.1
  3. Oppløfte sjelen Sal. 25.1
  4. Oppløfte hjertet Klag. 3.41
  5. Utøse hjertet Sal. 62.9
  6. Rope til Gud Sal. 27.7
  7. Tre fram for Gud Hebr. 10.22
  8. Søke Herrens åsyn. Sal. 27.8