Bibeldagen i Tistedal kirke

Det var full kirke da Frelsesarmeen ønsket velkommen med friske toner fra hornorkesteret. Koret fra metodistkirken i Tistedal bidro med sang. Dagens taler var Ingvar Lyche og han er leder fra Bibelselskapskomiteen i Borg. Dagens tale tok utgangspunkt i lingnelsen om såkornet slik vi finner den i Lukas 8.
Møtet ble avsluttet med nattverd og postludium fra Frelsesarmeens hornorkester.20170212-D6305733.jpg

Frelsesarmeens hornorkester varmer opp før gudstjenesten.

20170212-D6305750.jpg

Dagens taler, Ingvar Lyche på talerstolen i Tistedal kirke.

Julaften

Som vanlig hadde vi Julegudstjeneste sammen med Frelsesarmeen i Tistedal og dette året ble møtet holdt i Metodistkirken. Dette har vært tradisjon i mange år. Lokalet var fullt som vanlig og vi kunne glede oss over fin musikk fra hornorkesteret til FA, og det var Sverre Marthinussen som svingte taktstokken. Det er ny leder i FA – Rebecca Askevold i Tistedal og vi ble også presentert for henne og mannen Øyvind i dette møtet. Rebecca er nylig utdannet offiser i FA og har nå overtatt FA i Tistedal/Halden.

Julegudstjeneste i Tistedal
Julegudstjeneste i Tistedal

Julegudstjeneste i Tistedal
Den nye lederen i FA – Rebecca Askevold holder dagens tale

Julegudstjeneste i Tistedal
Julegudstjeneste i Tistedal