Palmesøndag

Pastor Beatrice sin preken.

Her kan du laste ned prekenen om du ønsker eller så finner du prekenen nedenfor her.
God Påske!

Kjærlighetens ødslende karakter

Prekentekst: MATTEUS 26,6-13 Lesetekster: Jesaja 56,6-8 og Romerne 3,21-26

Innledning.

Den største gaven jeg fikk da jeg var ung var en levende kylling fra min mormor. Det var den beste måten bestemødre uttrykte kjærlighet til barnebarn sine. En av de måtene folk uttrykker kjærlighet til andre på er gjennom gaver. For eksempel kan en mann kjøpe en dyr forlovelsesring til en kvinne han elsker. Folk bruker mye penger og gir mange gaver under feiringer som bryllup, bursdager, jul og konfirmasjon. Gjennom disse feiringene uttrykker de kjærlighet til hverandre. Foreldre og foresatte kjøper uendelige gaver til sine barn, mens barn gjør det samme. Når kjærlighet uttrykkes, er det lett å se sin ødslende karakter.

«En kvinne kom til ham med en alabastkrukke med kostbar salve.» Mens Jesus var i Betania med sine disipler i Simon spedalskes hus, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Matteus gir ikke detaljer om kvinnen, men i Johannes 12 er det detaljer om en lignende historie. Johannes forklarer at det var Maria, en av søstrene til Lasarus som salvet Jesus (Joh. 12,1-3). Hvorfor gjorde Maria dette mot Jesus?

Sannsynligvis var dette en gave til Jesus for å indikere hvor mye Maria elsket ham. Vi har lest prekenen om kjærlighet før. På gresk språk har ordet kjærlighet tre forskjellige betydninger: agape, filia og eros. Marias kjærlighet til Jesus var ikke romantisk eller seksuell kjærlighet (eros) som noen mennesker har hevdet. Det er ingen bevis for at Jesus og Maria var elskere. Vi vet at Jesus var en venn av Lasarus, og vi er ikke i tvil om at søstrene Marta og Maria elsket også Jesus som sin venn. Vi kan spekulere i at Maria uttrykte hvor takknemlig hun var for Jesu kjærlighet til hennes familie og for å vekke Lasarus fra de døde. Denne kjærligheten som Maria uttrykte er kjent som filia, den omsorgsfulle kjærlighet i vennskap, slektskap og nære bånd. Ville du ha gjort noe lignende som Maria?

Maria salvet Jesus med kostbar salve. Tre hundre denarer var en verdi tilsvarende en årslønn. Disiplene klaget over at det var bortkastet. I denne historien representerer Maria hvordan folk uttrykker sin kjærlighet til Gud. Først som kristne gir vi vårt dyrebare liv til Gud for å være Jesu Kristi disipler. Vi fornekter oss hele tiden, tar opp korset og følger Jesus (Matteus 16, 24-25). Ja, mange tror det er bortkastet å være kristen, men vi vet at det er en gevinst for å overgi oss helt til Gud. I tillegg gir mange kristne det beste av sine eiendeler som offergaver og månedlige eller ukentlige gaver til Gud. Jeg ble personlig overrasket over å høre at noen familier ga en del av arven sin til kirken da deres kjære ble hentet hjem til Herren. Dette var noe jeg aldri hørte under min tjeneste i Kenya. For meg var det en positiv utfordring, at folk elsker Gud og de gir Ham en del av arven sin.

I likhet med disiplene, kan noen mennesker ikke forstå hvorfor kristne bruker mye av sin tid og ressurser på å tjene Gud. Men de som har gitt sitt liv, tid, talenter og gaver, føler alltid at de aldri kan gi nok til Gud for sin dyrebare kjærlighet.

«De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Jesus svarte disiplene som klaget over sløsing med salve. De foretrakk at det ville ha blitt solgt for å hjelpe de fattige.

Jesus sa ikke disse ordene for å vise at han ikke bryr seg om de fattige. Han sa at alt har sin tid. Disiplene kan ikke ha forstått at salvelse var en spesiell hendelse for Jesus.

Bibelen er klar over de tider vi lever i, alt har sin tid. Vi lever i en spesiell tid med koronapandemi som har utfordret vår tro. Vi lever i tider med så mange endringer, inkludert hvordan Bibelen blir tolket. Vi lever i tider hvor tro blir neglisjert og forsømt. Velger du fortsatt å elske Gud når folk tror det er irrelevant

og tilbakegang? Hvordan uttrykker du takknemligheter til Gud?

«Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd.» Jesus talte om sin død flere ganger til sine disipler. Denne gangen var det noen dager før han ble korsfestet, og Jesus minnet fortsatt disiplene sine om sin død. Jesu død er det høyeste uttrykk for Guds kjærlighet til oss. Dette var agape kjærlighet, ubetinget kjærlighet, den kjærlighet som bare Gud kan gi. Gud ga sin dyrebare enbårne sønn som en gave til oss for å oppnå frelse. Jesus betalte prisen for vår forløsning, han døde på våre vegne. Gaver er en påminnelse om hvordan folk verdsetter hverandre. Gud verdsetter deg og meg, han valgte å betale prisen så vi kan bli forsonet med ham. Jesus mistet sitt liv for at vi skulle få vårt liv gjennom frelse. Mange forstår ikke dette ødslingen, hvorfor Guds sønn vil lide. Det var fordi Gud var nådig mot oss.

Den tradisjonelle Palmesøndag historien avslører at dagen etter festen i Betania dro Jesus til Jerusalem. Jesus red på et esel inn i Jerusalem, stedet han senere ville bli korsfestet. Folkemengden som var kommet til påskefesten i Jerusalem fikk høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han. De uttrykte sin kjærlighet og ropte: «Hosianna til Davids sønn. Salig er den som kommer i Herrens navn!» (Matteus 21:8-9). Johannes forteller igjen litt mer enn Matteus, at mange i folkemengden hadde vært til stede da Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet (Joh. 12,17-18). Alle som kom ut for å motta Jesus var glad i ham. De identifiserte seg med hans tjeneste og sa Jesus var Israels konge. Gud ga verden en gave for at verden skulle ta imot og verdsette den. De som visste hva Jesus hadde gjort for Lasarus, feiret og tok imot ham med glede. Vi kristne kjenner Jesu verdi og gjerninger i vårt liv, ikke bare Jesus gjerninger til andre mennesker. Vi har førstehåndskunnskap om våre opplevelser med Guds nåde og hans kjærlighet. La oss feire Jesus og gjøre ham kjent.

Sammendrag

  • Gud er kjærlighet, han elsker alle mennesker.
  • Jesus er Guds høyeste gave for å uttrykke hans kjærlighet til oss
  • La oss gi oss selv som gave til Gud for å sta i hans tjeneste.
  • La oss feire Ham og gjøre ham kjent.

Jesus bekrefter den

gode handlingen i det kvinnen gjør. Hun har salvet ham til hans død. Hun gjorde altså på

forhånd det som det ikke ble tid til ved hans død som forbryter.

Bibeldagen i Tistedal kirke

Det var full kirke da Frelsesarmeen ønsket velkommen med friske toner fra hornorkesteret. Koret fra metodistkirken i Tistedal bidro med sang. Dagens taler var Ingvar Lyche og han er leder fra Bibelselskapskomiteen i Borg. Dagens tale tok utgangspunkt i lingnelsen om såkornet slik vi finner den i Lukas 8.
Møtet ble avsluttet med nattverd og postludium fra Frelsesarmeens hornorkester.20170212-D6305733.jpg

Frelsesarmeens hornorkester varmer opp før gudstjenesten.

20170212-D6305750.jpg

Dagens taler, Ingvar Lyche på talerstolen i Tistedal kirke.

Julaften

Som vanlig hadde vi Julegudstjeneste sammen med Frelsesarmeen i Tistedal og dette året ble møtet holdt i Metodistkirken. Dette har vært tradisjon i mange år. Lokalet var fullt som vanlig og vi kunne glede oss over fin musikk fra hornorkesteret til FA, og det var Sverre Marthinussen som svingte taktstokken. Det er ny leder i FA – Rebecca Askevold i Tistedal og vi ble også presentert for henne og mannen Øyvind i dette møtet. Rebecca er nylig utdannet offiser i FA og har nå overtatt FA i Tistedal/Halden.

Julegudstjeneste i Tistedal
Julegudstjeneste i Tistedal

Julegudstjeneste i Tistedal
Den nye lederen i FA – Rebecca Askevold holder dagens tale

Julegudstjeneste i Tistedal
Julegudstjeneste i Tistedal